Post #2388

Capacitate : 5400 l/min
Putere : 37 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 5200 l/min
Putere : 37 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 5200 l/min
Putere : 37 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 4300 l/min
Putere : 30 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar

Capacitate : 4300 l/min
Putere : 30 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 4300 l/min
Putere : 30 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 3100 l/min
Putere : 22 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 3100 l/min
Putere : 22 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar

Capacitate : 3100 l/min
Putere : 22 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 2600 l/min
Putere : 18.50 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 2600 l/min
Putere : 18.50 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 2600 l/min
Putere : 18.50 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar

Capacitate : 2100 l/min
Putere : 15 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 2100 l/min
Putere : 15 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 2100 l/min
Putere : 15 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 2100 l/min
Putere : 15 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar

Capacitate : 2100 l/min
Putere : 15 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 1700 l/min
Putere : 11 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 1600 l/min
Putere : 11 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 1700 l/min
Putere : 11 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar

Capacitate : 1600 l/min
Putere : 11 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 1600 l/min
Putere : 11 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 1100 l/min
Putere : 7.50 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 1100 l/min
Putere : 7.50 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar

Capacitate : 1050 l/min
Putere : 7.50 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 1050 l/min
Putere : 7.50 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 1050 l/min
Putere : 7.50 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 1050 l/min
Putere : 7.50 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar

Capacitate : 710 l/min
Putere : 5.50 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 710 l/min
Putere : 5.50 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 3000 l/min
Putere : 22 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 2500 l/min
Putere : 18.50 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar

Capacitate : 3000 l/min
Putere : 22 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 3000 l/min
Putere : 22 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 2500 l/min
Putere : 18.50 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 2500 l/min
Putere : 18.50 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar

Capacitate : 1850 l/min
Putere : 15 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 1850 l/min
Putere : 15 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 1850 l/min
Putere : 15 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 1500 l/min
Putere : 11 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar

Capacitate : 1500 l/min
Putere : 11 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 1500 l/min
Putere : 11 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 1000 l/min
Putere : 7.50 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 1000 l/min
Putere : 7.50 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar

Capacitate : 1000 l/min
Putere : 7.50 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 1000 l/min
Putere : 7.50 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 1850 l/min
Putere : 15 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 1850 l/min
Putere : 15 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar

Capacitate : 1500 l/min
Putere : 11 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 1500 l/min
Putere : 11 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 1000 l/min
Putere : 7.50 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 1000 l/min
Putere : 7.50 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar

Capacitate : 650 l/min
Putere : 5.50 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 490 l/min
Putere : 4 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 390 l/min
Putere : 3 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 290 l/min
Putere : 2.20 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar

Capacitate : 1850 l/min
Putere : 15 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 1850 l/min
Putere : 15 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 1500 l/min
Putere : 11 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 490 l/min
Putere : 4 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar

Capacitate : 390 l/min
Putere : 3 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 290 l/min
Putere : 2.20 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar
Capacitate : 1500 l/min
Putere : 11 kW
Max. volumul de muncă : 10.00 bar